ECHTSCHEIDINGSBEMIDDELAARS

Echtscheidingsbemiddelaars (scheidingsbemiddelaars) en collaborative divorce advocaten vinden in Nederland op plaats.

echtscheidingsbemiddelaars.nl

Echtscheidingsbemiddelaars vinden

Respectvol en in overeenstemming van elkaar scheiden. Dat bereikt men door samen een echtscheidingsbemiddelaar in de arm te nemen. En zo proberen een “vecht”scheiding te voorkomen.

De essentie van een goede echtscheiding ligt in het maken van toekomstvaste afspraken. Onder begeleiding van een echtscheidingsbemiddelaar kan men samen weer tot een constructief gesprek komen en worden beide partijen ondersteund op zowel juridisch als emotioneel en relationeel gebied. Een ander voordeel van het inschakelen van een bemiddelaar is dat er gedeeld wordt in de kosten van de scheiding.

Wanneer er kinderen bij betrokken zijn staan goed overleg over en het belang van de kinderen voorop, zodat zij zo min mogelijk schade oplopen van de echtscheiding.

Alle onderlinge afspraken (over bijvoorbeeld ouderschap,  woning, hypotheek, pensioen, alimentatie en fiscale zaken) worden vastgelegd in een eventueel Ouderschapsplan en een Scheidingsconvenant.

Bij akkoord en ondertekening hiervan door beide partijen zorgt de bemiddelaar voor de verdere afhandeling bij de Rechtbank en de inschrijving van de scheiding in de registers van de Burgerlijke Stand.

Mocht het zo zijn dat er geen overeenstemming kan worden bereikt moeten er alsnog advocaten worden ingeschakeld en wordt uiteindelijk een beslissing van de rechter gevraagd.

Een advocaat kan een bemiddelaar zijn, niet elke bemiddelaar is een advocaat.

Op EchtscheidingsBemiddelaars.nl treft u scheidingsbemiddelaars aan die u kunnen bijstaan in uw scheiding. Sommige daarvan zijn gecertificeerd door vFAS, (Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators) of door het NMI (Nederlands Mediation Instituut).

Scheidingsmediatior scheidingsbemiddelaar registermediator

Wat is precies het verschil? Iedereen mag zichzelf in feite scheidingsmediator of scheidingsbemiddelaar noemen. Het is een onbeschermde titel.

Er is geen verschil tussen beide. Echter, bij lidmaatschap van het Nederlands Mediation Instituut, het NMI, spreekt men van Registermediator.

Elke Registermediator van het NMI is dus een scheidingsbemiddelaar oftewel scheidingsmediatior, andersom hoeft dit niet het geval te zijn.

Het Nederlands Mediation Instituut (NMI) heeft een toetsing ontworpen waaraan al haar leden aan moeten voldoen. Deze toetsing behelst de verschillende bemiddelingstechnieken, de inhoudelijke vakkennis, waarbij tegelijkertijd met de emoties van de betrokkenen rekening gehouden wordt. De kwaliteitsnorm is dusdanig betrouwbaar, dat de titel NMI Registermediator een beschermde titel is geworden. De Vereniging Familierecht Advocaten Scheidingsmediators ( vFAS ) is in het leven geroepen speciaal voor advocaten. De toelatingseisen hiervoor zijn onder andere dat de advocaat in kwestie als advocaat familierecht tenminste drie jaar ervaring moet hebben opgedaan. Ook worden andere kennisgebieden, zoals gesprekstechnieken en financiën uitgebreid getoetst.

Niet alle NMI Mediators kunnen lid worden van de vFAS, andersom kan dat echter wel. Een advocaat kan een bemiddelaar zijn, niet elke bemiddelaar is een advocaat. Mediators van zowel het NMI als de vFAS zijn beide bekwaam. De verschillen zijn niet erg groot. De overkoepelende organisaties eisen van hun leden een adequate werkwijze.

Collaborative Divorce

Tussen echtscheidingsmediation en procederen in vinden we nog een andere vorm van scheiden, namelijk de “Overlegscheiding”, oftewel “Collaborative Divorcedoor advocaten.

Bij deze manier van scheiden draait het vooral om wederzijds respect. De betrokken advocaten van beide partners streven naar een oplossing die recht doet aan de belangen van beide partijen. Zij werken op een coöperatieve en niet op een competitieve wijze. Zij zijn getraind om de emoties zoals woede, frustratie en verdriet, die vaak met een scheiding gepaard gaan, te herkennen en in goede banen te leiden. De advocaten begeleiden en coachen en de echtscheiding verloopt hierdoor op een integere wijze. Van tevoren spreekt men af met elkaar om transparant, eerlijk en constructief te werk te gaan.

Zo wordt een win- win situatie gecreëerd in plaats van een win- lose situatie. Als er geen evenwicht heerst tussen de betrokken partners op het gebied van kennis, macht en/ of emoties, is echtscheidingsmediation is bepaalde gevallen een ongeschikt middel als conflict oplossing. Dan zou er voor Collaborative Divorce gekozen kunnen worden.

Scheidingsmediation scheidingsmediator

Scheidingsmediation heeft bepaalde raakvlakken met scheidingsbemiddeling, maar wat is precies het verschil?

Een scheidingsmediator begeleidt het scheidingsproces maar heeft daarnaast geen inhoudelijke kennis over aan scheiding gerelateerde onderwerpen. Een scheidingsbemiddelaar heeft naast mediation- en bemiddelingsvaardigheden ook de juiste kennis in huis om volledig te kunnen informeren en begeleiden bij een echtscheiding.

Inzake kinderen en ouderschap, woning, hypotheek, pensioen, fiscale zaken, alimentatie, weet een scheidingsbemiddelaar welke weg u het beste kunt kiezen. Bij een mediator worden voor dit soort zaken vaak experts op die gebieden erbij gehaald waardoor het scheidingsproces er niet eenvoudiger op wordt met allemaal verschillende gezichten. Dat brengt extra kosten met zich mee en impliceert tevens dat u vaak een aantal keer uw hele persoonlijke verhaal opnieuw moet vertellen.

Voorts is het zo dat een scheidingsmediator vaak op basis van een uurloon zich met uw scheiding bezighoudt. Een scheidingsbemiddelaar geeft van tevoren een vastgesteld tarief door, zodat u weet waar u aan toe bent.

| links |
InformationStart Internet Concepts B.V., The Netherlands